Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Chúc mừng năm mới 2015

Mùa Xuân tươi đẹp đến muôn nơi. Đàn Én báo tin lượn khắp trời. Cây cỏ tưng bừng vui nẩy lộc. Đơm hoa kết trái hiến cho đời

 

Mùa Xuân tươi đẹp đến muôn nơi

County* báo tin lượn khắp trời

Uni** tưng bừng vui nẩy lộc

Traco*** kết trái hiến cho đời.

 

(* Xe Huyndai County; ** Xe Huyndai Universe; *** Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco)Các tin khác